Generelle regler

MILOMEDIA OÜ er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge materialerne på autoride.dk-webstedet, selv om den autoriserede repræsentant er blevet underrettet mundtligt eller skriftligt om muligheden for en sådan skade (inklusive, uden begrænsning, erstatning for tab af data eller fortjeneste eller på grund af forretningsafbrydelse).

Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger af underforståede garantier eller begrænsninger af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger muligvis ikke.

Kommentarer og andet indhold skabt af brugere og besøgende

Du har tilladelse til at skrive kommentarer, anmeldelser og andre typer indhold (samlet "Kommentarer"), så længe nogen kommentarer ikke er ulovlige, krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, krænker privatlivets fred eller på anden måde skadelige for andre.

Du må ikke udgive dig for at være nogen person eller enhed eller på anden måde vildlede oprindelsen af ​​nogen kommentarer, hvad enten det er ved at bruge en falsk e-mailadresse, navn eller anden information, der forbinder personen eller enheden med den falske identitet.

MILOMEDIA OÜ forbeholder sig retten til at fjerne enhver af de kommentarer, der overtræder disse regler.