Europæiske emissionsstandarder: Hvad er deres formål?

EÚ - Brexit
Udgivet kl
Oversat fra original (kilde: autoride.co)

Europæiske emissionsstandarder begyndte at blive introduceret i 1992 for alle nye biler for at forbedre luftkvaliteten. På tidspunktet for udgivelsen skal alle nye biler, der sælges i EU, opfylde Euro 6-emissionsstandarden.

Senest forhandles der dog om den endelige udformning af den nye Euro 7-emissionsstandard, som skal gælde i sommeren 2025. Hvad vil det betyde, hvad repræsenterer de øvrige Euro-emissionsstandarder, og hvad gælder for diesel- og benzinmotorer ?

Indhold

Ifølge EU er køretøjers udstødningsemission blandt Europas vigtigste forureningskilder og forringelse af luftkvaliteten. Reglerne fastsætter acceptable grænser for udstødningsemissioner fra køretøjer, der sælges i EU- og EØS-medlemsstater (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og er designet til at blive stadig mere stringente over tid.

Europæiske Euro-emissionsstandarder for at reducere skadelige stoffer

  • Nitrogenoxider (NOx) - er sundhedsskadelige; de angriber lungerne og slimhinderne. De dannes i motoren under forbrændingen.

  • Kulilte (CO) - er en farveløs, smagløs og lugtfri gas, der er lettere end luft. Det er ikke-irriterende, men meget giftigt, binder sig til hæmoglobin og forhindrer dermed iltoverførsel fra lungerne til vævene.

  • Kulbrinter (HC) - indeholder hovedsageligt kræftfremkaldende (kræftfremkaldende) kulbrinter, giftige aldehyder og ikke-giftige alkaner og alkener.

  • Partikler (PM) - bittesmå partikler i fast tilstand spredt i luften, så små, at de kan transporteres med luft. Deres øgede koncentration forårsager sundhedsproblemer, såsom inflammatorisk lungesygdom, luftvejssygdomme og kroniske lungesygdomme, der ikke kan helbredes.

"Det kræver 50 nye biler i dag at producere den samme mængde skadelige emissioner som en bil bygget i 1970'erne."

Tallene viser også et drastisk fald i skadelige stoffer

  • Kulilte (CO): faldet med 63 % i benzinmotoren og med 82 % i dieselmotoren siden 1993

  • Kulbrinter (HC): siden 2001 er deres mængde faldet med 50 % i benzinmotorer

  • Nitrogenoxider (NOx): faldet med 84 % siden 2001

  • Partikler (PM): faldet med 96 % i dieselmotorer siden 1993

Fordi benzin- og dieselmotorer producerer forskellige emissioner, er de også underlagt forskellige standarder. For eksempel producerer dieselmotorer mere partikelstof og sod, hvilket førte til introduktionen af dieselpartikelfilteret (DPF/FAP).

Ikke desto mindre er emissionerne fra vejtransport ikke blevet reduceret så meget, som EU forventede. Emissioner måles i kunstige forhold, der ikke har noget at gøre med virkelige køreforhold, så mens tabelværdierne stemte, var de rigtige et sted helt slukket.

En tabel udarbejdet af Europa-Kommissionen viser de Euro-kategorier, der gælder for nye køretøjsmodeller godkendt efter en bestemt dato. Ethvert køretøj, der sælges inden for et år efter nedenstående dato, skal overholde den relevante standard.

Emissionsstandard

Godkendt pr. dato

Euro 1

Juli 1992

Euro 2

Januar 1996

Euro 3

Januar 2000

Euro 4

Januar 2005

Euro 5

September 2009

Euro 6

September 2014

Emissionsstandard Euro 1

Den første paneuropæiske emissionsstandard, Euro 1, blev introduceret i juli 1992. Siden da har alle nye køretøjer skullet være udstyret med en katalysator og forudindstillet til blyfri olie.

Euro 1 emissionsgrænser for benzin:

CO

2,72 g/km

HC + NOx

0,97 g/km

Euro 1 emissionsgrænser for diesel:

CO

2,72 g/km

HC + NOx

0,97 g/km

PM

0,14 g/km

Emissionsstandard Euro 2

Euro 2-emissionsstandarden blev godkendt den 1. januar 1996. Denne standard sænkede kulilte og den kombinerede grænse for kulbrinter og nitrogenoxider.

Euro 2 emissionsgrænser for benzin:

CO

2,2 g/km

HC + NOx

0,5 g/km

Euro 2 emissionsgrænser for diesel:

CO

1 g/km

HC + NOx

0,7 g/km

PM

0,08 g/km

Emissionsstandard Euro 3

Euro 3-emissionsstandarden blev godkendt den 1. januar 2000, og delte grænserne for kulbrinter og nitrogenoxider, men tilføjede også en særlig grænse for nitrogenoxider.

Euro 3 emissionsgrænser for benzin:

CO

2,3 g/km

HC

0,20 g/km

NOx

0,15 g/km

Euro 3 emissionsgrænser for diesel:

CO

0,64 g/km

HC + NOx

0,56 g/km

NOx

0,50 g/km

PM

0,05 g/km

Emissionsstandard Euro 4

Den blev indført den 1. januar 2005.

Euro 4 emissionsgrænser for benzin:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,08 g/km

Euro 4 emissionsgrænser for diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,30 g/km

NOx

0,25 g/km

PM

0,025 g/km

Emissionsstandard Euro 5

Den blev godkendt den 1. september 2009. Den store nyhed med Euro 5 var introduktionen af partikelfiltre (DPF/FAP) til alle nye dieselbiler.

Euro 5 emissionsgrænser for benzin:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,06 g/km

PM

0,005 g/km

Euro 5 emissionsgrænser for diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,23 g/km

NOx

0,18 g/km

PM

0,005 g/km

Emissionsstandard Euro 6

Euro 6 emissionsstandarden blev godkendt den 1. september 2014. Den sjette Euro emissionsstandard er fokuseret på diesel NOx, hovedsageligt på grund af resultaterne af undersøgelser, der forbinder disse emissioner med luftvejsproblemer.

For at opfylde de nye mål har nogle producenter indført en selektiv katalytisk reduktion i biler, hvor AdBlue sprøjtes ind i dieselmotorens udstødning.

Euro 6 emissionsgrænser for benzin:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,06 g/km

PM

0,005 g/km

Euro 6 emissionsgrænser for diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,17 g/km

NOx

0,08 g/km

PM

0,005 g/km

Emissionerne fra køretøjer er ganske vist faldet, men ikke så meget, som tabellerne viser, hvorfor EU indfører en anden procedure for måling af emissioner fra 1. september 2017. I forhold til tidligere, hvor laboratoriemålingerne var fine, vil man nu måle emissionerne under virkelige kørselsscenarier, som bedre bør afspejle køretøjets faktiske emissioner.

Emissionsstandard Euro 7

Euro 7-emissionsstandarden bør indføres i juli 2025, men den endelige form for denne standard er stadig under forhandling. Det vil være den strengeste standard. Selvom ændringerne i forhold til den tidligere Euro 6-standard ikke er for drastiske, når man kun ser på tabellerne, vil EU kræve, at disse standarder gælder i virkeligheden.

Det betyder selv korte køreture, kørsel i frostvejr eller med en last på taget eller en tilkoblet anhænger. Indtil nu skulle biler overholde grænserne i laboratorieforhold, så det er en kæmpe ændring.

For at gøre tingene værre bør personbiler være i stand til at opfylde de emissioner, som producenten garanterer i ti år og mindst 200 tusinde kilometer (eller 125 tusinde miles). I tilfælde af lastbiler er denne grænse sat til femten år og mindst 875 tusinde kilometer (eller 550 tusind miles).

Ville Euro 7 Emission Standard være det sidste søm i kisten?

Flere bilproducenter har en negativ holdning til Euro 7-emissionsstandarden. Ifølge mange er stigningen i prisen på personbiler uundgåelig under denne standard. Det ville blandt andet betyde en begrænsning af produktionen, udløbet af tilgængelige køretøjer eller endda ophøret af nogle bilfabrikker i EU.