Væskekølet motor: Hvordan fungerer væskekøling?

Kølevæske
Udgivet kl
Oversat fra original (kilde: autoride.co)

En væskekølet motor er en forbrændingsmotor, der bruger en kølevæske til at fjerne varme fra de afkølede overflader, hvorved denne varme spredes ud i luften.

Væskekøling af motoren er indirekte, fordi væsken kun er et mellemled til at overføre temperatur fra motoren til luften. Destilleret vand eller frostvæske bruges som kølevæske.

Indhold

Hvordan fungerer en væskekølet motor?

En væskekølet motor er konstrueret således, at hoved og cylinderblok har en dobbeltvæg, der danner skallen. Denne skal er fyldt med kølevæske, som efter opvarmning strømmer ind i køleren, hvor den efterfølgende afkøles af strømmende luft. Den afkølede væske returneres derefter til motoren, og denne proces gentages gentagne gange.

Kølekredsløbet er lukket, når motoren er kold, og kølevæsken er kun i motorblok og topstykke. Termostaten åbner først, efter at motoren er opvarmet til omkring 80 grader Celsius, hvilket tillader kølevæske at strømme ind i køleren for at overføre dens temperatur til luften.

Komponenter i kølesystemet i en væskekølet motor

1. Kølevæskepumpe (vandpumpe)

Kølevæskepumpen omtales ofte som vandpumpen. En rotor med blade roterer i pumpen, som skubber væsken i den ønskede retning. Pumpen drives elektronisk eller ved hjælp af en kilerem, og kølevæsken tilføres enten fra radiatoren eller termostatkammeret.

2. Køler

Kølerens rolle er at fjerne den varme, kølevæsken modtager fra motoren, ud i luften. Køleren består af et øvre og nedre kammer til kølevæsken, mellem hvilke der er placeret en varmeveksler, og kølevæskerør.

3. Termostat

En termostat er en enhed, der styrer strømmen af ​​kølevæske i motorens kølekredsløb. Termostatens opgave er at styre kølekredsløbet og nå og opretholde den optimale driftstemperatur for motoren så hurtigt som muligt, hvilket i høj grad har indflydelse på brændstofforbrug, motorslid og udstødningsgassammensætning.

4. Ventilator

Ventilatorens rolle er at forsyne køleren og motoren med tilstrækkelig køleluft.

5. Kølevæsketemperaturføler

Kølevæsketemperatursensoren registrerer kølevæsketemperaturdata, som den derefter sender til motorens styreenhed. Dataene fra sensoren er en af ​​de vigtige informationer, ved hjælp af hvilken motorstyreenheden finder ud af, hvilken tilstand motoren er i og ændrer motorens arbejdstilstand i overensstemmelse hermed.

6. Varme radiator

Varmeradiatoren sikrer luften, der strømmer ind i førerkabinen.

7. Udligningsbeholder

Det tjener til at udligne trykket af kølevæsken, når motoren er kold og varm.