Multikollisionsbremse: Hvordan fungerer dette system?

Multi-collision brake
Udgivet kl
Oversat fra original (kilde: autoride.co)

Multi-Collision Brake er et system, der forhindrer eller afbøder en efterfølgende påvirkning, efter at køretøjet er styrtet og stadig er i bevægelse.

Selvom multikollisionsbremsen først forhindrer yderligere kollisioner eller sammenstød efter køretøjets sammenstød, er den klassificeret som et element af aktiv sikkerhed.

Indhold

Hvordan fungerer multikollisionsbremsen?

Multikollisionsbremsens funktion er ligetil. Antag, at køretøjet er udstyret med dette system, og der sker en ulykke, hvor førerens eller passagerens airbag aktiveres.

I så fald vil den elektroniske styreenhed modtage en instruktion, som bygger på, at køretøjet automatisk bremser, uden at føreren skal trykke på bremsepedalen.

Køretøjet decelererer derfor automatisk med en hastighed på 6 m/s² til en hastighed på 10 km/t for at forhindre en sekundær kollision eller afbøde konsekvenserne heraf. Automatisk deceleration sker med andre køresystemer (ESP, TC, ABS, ASR og andre), som hjælper med at holde køretøjet stabilt og forhindrer det i at drive ud af banen.

Fordelen ved multikollisionsbremsen er, at føreren når som helst kan genvinde kontrollen over køretøjet ved at trykke på gaspedalen eller bremse.

Hvad er sikkerhedsfordelen ved en multikollisionsbremse?

Det anslås, at næsten hver fjerde ulykke involverer flere kollisioner. Det betyder, at køretøjet efter det første sammenstød kolliderer med andre forhindringer, fodgængere eller svinger i den modsatte retning og kolliderer med modkørende biler.

Sammenstød efter det første sammenstød har en tendens til at være meget værre end det første sammenstød, fordi sikkerhedsseler, airbags og andre passive sikkerhedselementer sandsynligvis ikke længere virker ved efterfølgende sammenstød. Alle sikkerhedsfunktioner blev brugt under den første kollision og kan derfor ikke længere give nogen ekstra fordele i tilfælde af en sekundær kollision.

Derudover kan køretøjets karosseri dog også blive væsentligt beskadiget, som dermed har en lavere evne til at optage energi fra yderligere kollisioner. Multikollisionsbremsen forsøger at forhindre netop sådanne situationer.

Det anslås, at hvis alle køretøjer var udstyret med multikollisionsbremsning, kunne cirka 8 % af dødsulykkerne og 4 % af de alvorlige kvæstelser forhindres årligt.

Signalering af en aktiv multikollisionsbremse

Hvis multikollisionsbremsen er aktiveret, blinker advarselslamperne konstant, indtil bilen sænker sig til 10 km/t. I det øjeblik tændes advarselslamperne.

Mens multikollisionsbremsen er aktiv, lyser ESP advarselslampen eller ASR advarselslampen på bilens instrumentbræt.

Hvad er begrænsningerne ved multikollisionsbremsning?

Hvis bremsesystemet er alvorligt beskadiget ved det første sammenstød, vil multikollisionsbremsen ikke fungere, fordi sikker bremsning ikke kan garanteres.

Hvis der kun er mindre skader på bremsesystemet, f.eks. skader på kun ét kredsløb i dual-circuit braking system, er multikollisionsbremsen stadig i stand til at give sikker bremsning, og systemet er aktivt. Systemet kan ikke opnå fuld bremsning på 6m/s² i dette tilfælde.