Motorsmøringssystem: Hvordan fungerer motorsmøring?

Oliefilter
Udgivet kl
Oversat fra original (kilde: autoride.co)

Smøresystemet er en integreret del af enhver stempelforbrændingsmotor og er absolut nødvendig for motorsmøring og dermed jævn motordrift.

Uden at smøre motoren med olie, ville motoren ikke kunne fungere, eller det kunne den, men kun i kort tid.

Indhold

Motorsmøresystem og dets funktion

Motorens smøresystems hovedfunktion er at forsyne de enkelte dele af motoren med tilstrækkelig motorolie under drift. Mens dette gøres, skal det korrekte olietryk også sikres.

Advarselslampen for olietryk på instrumentbrættet signalerer et fald i motorolietrykket. I dette tilfælde er der risiko for utilstrækkelig smøring af de enkelte motorkomponenter, hvilket kan føre til motorstop.

Overophedet motor

Motorens smøresystem skal sikre følgende:

 • Smøring - reduktion af friktion mellem bevægelige dele af motoren, så der ikke opstår blokering
 • Køling - fjernelse af varme fra steder (komponenter), der ikke kan køles vha. kølervæske
 • Tætning - tætning af kontaktfladerne mellem stemplet og cylinderen, så indtrængning af gasser fra forbrændingskammeret omkring stemplet er så lille som muligt
 • Rengøring strong> - fjernelse af metalslid, aflejringer og rester efter den brændte blanding
 • Beskyttelse af metaldele mod korrosion
 • Reduktion af motorstøj - oliefilm på kontaktflader dæmper støj og vibrationer

De mest almindelige metoder til motorsmøring:

 1. Tryksmøring
 2. Smøring med tørt krumtaphus
 3. Smøring med en olieagtig blanding

1. Tryksmøring

Tryksmøring bruges i fire-takts stempelforbrændingsmotorer. Oliepumpen suger motorolie fra oliesumpen gennem en si og skubber den gennem smørekanalerne til de smurte dele af motoren.

I de fleste tilfælde bruges der dog andre rensemidler (oliefiltre) ud over sien til at rense olien. Motorolie løber tilbage i oliesumpen fra de smurte steder.

2. Smøring med tørt krumtaphus

Denne type smøring bruges primært i terrængående og sportsvogne. Ved denne smøremetode pumpes motorolien, der strømmer ind i oliesumpen, ind i olietanken af ​​en sugepumpe.

Fra denne olietank skubber den anden oliepumpe motorolie gennem oliefilteret til de smurte dele af motoren. På denne måde sikres pålidelig smøring selv ved meget store hældninger af køretøjet eller ved store centrifugalkræfter forårsaget af hurtige sving.

3. Smøring med en olieagtig blanding

Dette er den nemmeste måde at smøre motoren på. Ved denne smøremetode tilsættes smøreolien direkte til brændstoffet. Motorproducenten angiver forholdet mellem at blande olie med brændstof, men det varierer fra 1:20 til 1:100.

Smøring med en olieagtig blanding bruges til totaktsmotorer på motorcykler, plæneklippere eller motorsave eller små arbejdsmaskiner. I nutidens fire-takts automobilmotorer er den mest udbredte metode til motorsmøring tryksmøring.

Hvordan bevæger motorolie sig gennem smøresystemet?

Motorolie

I starten er der motorolie i bundkarret. Fra oliesumpen suges motorolien ind i olierenseren (oliefilteret) gennem sugekurven ved hjælp af oliepumpen. Fra oliefilteret går olien derefter til krumtapakslen, hvor krumtapakslens hovedlejer smøres ved hjælp af separate kanaler.

Olien når plejlstangslejerne fra krumtapakslens hovedlejer. Motorolie bevæger sig dog også til topstykket, hvor den smører ventilmekanismen. Plejlstangslejerne efterfølges af stempler og cylindre, som smøres med dyser. Disse dyser sprøjter olie på cylindervæggene.

I nogle motorer køler motorolie dog også stemplerne. Hertil bruges specielle dyser, som sprøjter olie ind i stempelhovedet. Stemplerne har runde huller rundt om deres omkreds og riller til stempelringe (tætning og aftørring).

Viskerringen spreder motorolien på cylinderens vægge, som derefter strømmer tilbage i motoroliesumpen gennem stemplets runde huller.

Komponenter til motorsmøring

 1. Oliesump
 2. Oliepumpe
 3. Motorolietryksensor
 4. Motorolieniveausensor
 5. Reduktionsventil
 6. Olierenser
 7. Aftapningsventil
 8. Kontraventiler

1. Oliebrønd

Oliesumpen indeholder en forsyning af motorolie til motoren, men omslutter også krumtaphuset nedefra. En pakning mellem krumtaphuset og oliesumpen forhindrer olielækage gennem samlingen af ​​disse to dele.

For at sikre pålidelig oliesugning ved hjælp af oliepumpen er oliesumpen udstyret med skillevægge, der forhindrer oliespild fra pumpens sugepunkt.

Overfladen af ​​oliesumpen tjener ikke kun som dæksel til krumtaphuset, men også som køleoverflade. Af denne grund er oliesumpene på nogle motorer udstyret med køleribber, der hjælper med at afkøle motorolien.

2. Oliepumpe

Olie pumpe

Oliepumpen transporterer motorolie til smørepunkterne, hvilket sikrer tilstrækkeligt tryk. Oliepumpen er derfor en væsentlig del af ethvert tryksat smøresystem.

3. Motorolietryksensor

Denne sensor bruges til at kontrollere motorolietrykket. Trykføleren er placeret i smøresystemets trykledning bag ved oliepumpen. Hvis olietrykket er tilstrækkeligt, skubber det motorolien mod membranen på koblingskontakten, som er forbundet med køretøjsrammen.

I dette tilfælde vil forbindelsen til køretøjsrammen blive afbrudt, hvilket vil få olietryksadvarselslampen til at slukke. Hvis trykket er utilstrækkeligt, tændes advarselslampen for olietryk, og i nogle biler går motoren i nødtilstand.

4. Motorolieniveausensor

Den bruges til at kontrollere motoroliestanden. Hvis motorolien er lav, sender denne sensor et signal til motorstyringen, som tænder motorolieniveauindikatoren.

5. Reduktionsventil

Den er placeret efter oliepumpen og forhindrer olietrykket i at blive for højt. For højt olietryk er uønsket, fordi det er til fare for tætninger, olieledninger, slanger, olierensere osv.

6. Olierenser

En olierens er et oliefilter designet til at fjerne urenheder fra motorolien. I bilmotorer er dette filter placeret i den nederste eller midterste del af motoren.

Oliefilteret bruges til at forhindre for tidlig nedbrydning af motorolie forårsaget af faste urenheder fundet i olien, såsom metalafskrabning, sod, støv og så videre.

Filtrering af disse urenheder forlænger motoroliens levetid og dermed udskiftningsintervallet.

7. Drænventil

Det er oftest placeret i oliefilterets krop. I tilfælde af tilstopning af oliefilteret sikrer afgangsventilen tilførsel af motoren med urenset motorolie.

Dermed er motoren smurt med urensede olie, hvilket bestemt er en bedre sag end den, hvor den ikke ville blive smurt.

8. Kontraventiler

De er placeret i smøresystemets indløbs- og udløbsledninger. Når motoren er slukket, forhindrer disse ventiler olie i at strømme tilbage i oliesumpen. Efter start af motoren, takket være disse ventiler, opnås fuld smøring på meget kortere tid.

Smøresystem og motorolie

Motorolie udsættes for høj termisk, kemisk og mekanisk belastning i motoren. Brændte gasser og luft trænger ind i krumtaphusrummet mellem stemplet og cylinderen og accelererer nedbrydningen af ​​motorolie.

Motorolieskift

Urenheder som vejstøv, asfalt, slid fra metaldele i motoren, vand eller gennemtrængende kølervæske bidrager også til olienedbrydning. Mekanisk forurening af olien med støv og metalafslibning er dog relativt let at fjerne ved hjælp af en olierenser (oliefilter). Husk, at olienedbrydning på grund af kemiske påvirkninger ikke kan forhindres.

Motorproducenten foreskriver olieskiftintervaller og den korrekte motoroliespecifikation i henhold til antallet af kørte kilometer eller tidsintervallet. Uanset udskiftningsintervallet bør du jævnligt kontrollere motoroliestanden.

Hver motor har et normalt motorolieforbrug, selvom alt er i orden, og der ikke er nogen funktionsfejl eller slid på nogen del, hvilket kan føre til et for stort motorolieforbrug.

Motorproducenten angiver motorolieforbruget. Dette normale forbrug af motorolie opstår, når olien kommer ind i forbrændingskammeret.

Hvad skal du ikke glemme

Olie og brændstoffilter
 • brug den motorolie, der er foreskrevet eller godkendt af motorproducenten
 • kontroller regelmæssigt motoroliens niveau
 • skift regelmæssigt motorolien, senest i henhold til det interval, der er fastsat af producenten
 • skift motoren olie kun når motoren er varm
 • ved skift af motorolie skal olien også skiftes, og oliefilteret

Videodemonstration, der viser, hvordan smøresystemet fungerer i en bil: